1 khối than cám bằng bao nhiêu tấn Archives - THAN ĐỐT LÒ HÙNG MẠNH
 • Sản phẩm được gắn thẻ “1 khối than cám bằng bao nhiêu tấn”

1 khối than cám bằng bao nhiêu tấn

 • Cám 5a Than Hùng Mạnh

  Các loại than có kích thước nhỏ hơn 25 mm và tỷ lệ cỡ hạt dưới 6 mm và nhỏ hơn 50 %. Thì được gọi là than cámMột số cần biết khi mua than đốt lò hơi công nghiệp, bằng trực quan

  • Về sờ: Lớp dầu bám vào tay, khó rửa
  • Về ngửi: khi đốt thấy có mùi, chứng tỏ hàm lượng lưu huỳnh cao. Không phù hợp lò đốt than cần cấp hơi nhanh, cho nhu cầu sản xuất
  • Về nhìn: Than phải đen, có độ ánh, nhiều don
  • Cảm nhận qua câu chuyện, nhà cung ứng có chuyên nghiệp không? Bằng các câu hỏi mở, tại sao than keo xỉ? Tại sao than có mùi? Trong than cháy, thành phần cháy chủ yếu là nguyên tố nào? vvv…

  Cám 5a.1

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5600; Chất bốc Vk % = 6,5 – 13; Lưu huỳnh Skch % = 0,65-8

  Cám 5a.2

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5500; Chất bốc Vk % = 5-13; Lưu huỳnh Skch % = 0,9-6,5

  Cám 5a.3

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5350; Chất bốc Vk % = 3,5 – 13; Lưu huỳnh Skch % = 1,10-5,5

  Cám 5a.4

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5400; Chất bốc Vk % = 5-13; Lưu huỳnh Skch % = 0,8-6,5

  Cám 5a.5

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5400; Chất bốc Vk % = 9-23; Lưu huỳnh Skch % = 3-12

  Cám 5a.6

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5350; Chất bốc Vk % = 12-14; Lưu huỳnh Skch % = 2-15

  Cám 5a.7

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5350; Chất bốc Vk % = 7,5-12; Lưu huỳnh Skch % = 2,50-9

  Cám 5b.1

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5250; Chất bốc Vk % = 6,5-13; Lưu huỳnh Skch % = 0,65-8

  Cám 5b.2

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5150; Chất bốc Vk % = 5-13; Lưu huỳnh Skch % = 0,9-6,5

  Cám 5b.3

  Cỡ hạt (mm): ≤15 : Độ tro, Ak (%) = 29; Nhiệt lượng (cal/kg) = 5000; Chất bốc Vk % = 3,5-13; Lưu huỳnh Skch % = 1,1- 5,5

   

Scroll
0906725999